Helligsø-Gettrup sogns - historiske sider

Vi vil her på vores sogneside  samle historisk materiale.

Der har gennem flere år været talt om det triste i, at mange af gravstenene på Helligsø og Gettrup kirkegård ikke siger ret meget om, hvem der ligger begravet. Ofte er der kun et navn og datoerne for fødsel og død. Intet om, hvad den pågældende har arbejdet med, udvirket osv.

I menighedsrådet har vi talt om at lave en folder, som kan ligge i våbenhuset og evt. sætte en qr-kode  på nogle af gravene, så vi på den måde fortæller sognenes historie.

Med behørig respekt for nulevende vil vi bringe billeder og historier, der kan kaste lys over den nære fortid. De umiddelbart tilgængelige oplysninger på de bevarede gravminder suppleres med historier om de mennesker, der mindes.

I ethvert menneske er sammenstuvet dette menneskes slægts fortid. (Johannes V. Jensen)

 Som bosiddende på landet skænker vi måske ikke begrebet “steder” megen interesse men er midt i det. At sted og identitet hænger meget stærk sammen, er vi som fastboende ikke i tvivl om. Alligevel kan man lære mere om sig selv og tiden ved at få historien belyst.

Vi har igennem 20 foredrags aftener i perioden 2017-2021, været samlet for at høre fortællinger og set billeder, fortalt af de enkelte familier, om det liv som er blevet levet her. Vi kaldte det ”Helligsø-Gettrup – Historie”  eller ”Hvem byggede det hus som du bor i”.  Det vil vi gerne bygge videre på.

Dette kræver naturligvis, at de pårørende til de afdøde (og gravstedsindehaverne) vil acceptere det, men allerhelst, at de vil være med til at skrive, hvad der skal stå.

Det er uden tvivl forskelligt, om man blot vil skrive en ultrakort, eller en lang historie. Men alt er velkomment.

Tak til alle, der sender os materiale, så vi kan belyse, hvad der gik forud og måske bedre komme til at forstå nutid og fremtid og på den måde forstærke identiteten.

Helligsø-Gettrup menighedsråd