Helligsø-Gettrup sogns - historiske sider

Dronningen i Helligsø,  d. 2. august 1984

Mindesten

I 1982 begyndte menighedsrådet i Helligsø at tale om at rejse en mindesten for afdøde biskop Erik Jensen, Aalborg, ikke at forveksle med en gravsten, for biskoppen er begravet i Aalborg. Først i foråret 1984 realiseredes planerne, man havde søgt Dronning Margrethes Fond om et beløb til hjælp til opgaven, men menighedsrådet fik meddelelse om, at der ikke var flere midler til uddeling dette år, samtidig modtog man en check fra Majestætens private konto til nævnte formål. Da man desuden havde fået tilsagn om bidrag fra fem lokale pengeinstitutter, havde man det beløb, som kunstneren Erik Heide fra Mors skulle have for at udsmykke og lave tekst på de tre kampesten, som familien Søndergaard ”Gadegaard” havde stillet til rådighed. Mindestenen blev færdig og sat på sin plads efter megen polemik med Nationalmuseet om netop placeringen. Afsløringen af mindestenen fandt sted d. 2. aug. 1984. Kongehuset var inviteret, og i strålende solskin præcis kl. 10 ankom dronning Margrethe, prins Henrik samt de to prinser med følge til Helligsø Kirke. Først var der en kort gudstjeneste med særligt indbudte, derefter gik man ud til den tilslørede mindesten, hvor først biskop H. Christiansen, Aalborg, redegjorde for arbejdet, dernæst foretog majestæten afsløringen, og til sidst talte den 78 årige enke efter Biskop Erik Jensen meget gribende om sin mand og stedet, hvor han var født, og hvor de havde lært hinanden at kende. En tale som vil blive husket længe af de tilstedeværende.

(Kilde: Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1995, side 145-150)

Erik Heide er her på billedet ved at opstille mindestenen over biskop Erik Jensen

Det var en stor begivenhed  for Helligsø-Gettrup borgerne, at den kongelige familien den 2. august 1984 ville komme til afsløringen af den smukke mindesten for biskop Erik Jensen. Dagene forinden var blevet brugt til at gøre veje og gader, hække og forhaver pæne sådan at vores egn tog sig bedst ud. Thisted Dagblad dækkede begivenheden på fineste måde. Billederne er taget af  fotograf Knud Erik Jensen, der er også flere private billeder imellem.