Helligsø-Gettrup sogns - historiske sider

Gettrup skole 1940 - 1990

“Meget er forsvundet fra Gettrup siden 1940,
men der er en ting, som det ikke er muligt at
nedlægge. Da jeg som ung lærer kom til byen i
halvtredserne, blev jeg modtaget meget, meget
venligt. Jeg kom til at bo nabo til vaskeriet.
Sønnen her havde motorcykel, og han havde
benyttet sommerferien til en tur ned gennem
Europa. På turen havde han taget en mængde
fotos. En aften blev jeg inviteret ind for at se
lysbilleder. Der var en masse fantastiske naturdias, men det flotteste billede havde han gemt
til sidst – det var taget fra Gettrup kirketårn
med vue ned over Helligsø med Limfjorden
som baggrund. Ja, meget kan nedlægges, men
områdets vidunderlige natur er forhåbentlig
intakt også om hundrede år!”

Slutcitatet ovenfor er fra Henry Johansens fine beretning om Gettrup skoles tilblivelse  i 1939-40 og dens virke i 50 år 

Tilføj din overskrift her